Velkommen til Lundegården

—————————————————————————————————————————————

Bekymret for en medborger?
Der er nu hjælp at hente

Hvis du ser bekymrende adfærd
hos en nabo eller genbo, kan du kontakte Den sociale Indgang (Brydehuset).
Den sociale Indgang går i dialog med beboeren og sørger for den rette hjælp.
Kontakt til Den sociale Indgang
– telefon: 4477 3737
– mail: densocialeindgang@balk.dk
Det er ikke kun for beboere i Lundegården, men hele Ballerup Kommune.
Den sociale Indgang står for en opsøgende og forebyggende indsats.
Det er et team af socialrådgivere, socialpædagoger og mentorer, der skaber kontakt
til og støtter borgere, der er isolerede og sindslidende eller socialt udsatte.
Den sociale Indgang holder til på Linde allé 7 i Ballerup.
Se også Ballerup.dk – Sundhed og Pleje – Den sociale Indgang.