Udvalg og kontaktpersoner

Her finder du de forskellige udvalg samt en liste over de personer der er tilknyttet. Ønsker du kontakt med de enkelte udvalgs tovholder, skriv da en email til initialerne @mit-lu.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

Carsten Bardram – CB  Formand
Gitte Bardram – GB
Bjarne Kristensen – BJ
Kenneth Solhof-Nielsen – KSN

Suppleanter:

Klaus Bie

Udvalg i Lundegården:

Miljø – Energi samt kørende materielt udvalg:
Bjarne Kristensen, Kenneth Solhof-Nielsen, Mogens B. Svensson.

Renovation (affaldssortering):
Carsten Bardram, Kennet Solhof-Nielsen, Bjarne Kristensen, Klaus Bie.

Råderet udvalget:
Kenneth Solhof-Nielsen, Bjarne Kristensen, Klaus Bie, Flemming John, Jacob Krabbe.

Grønt udvalg:
Carsten Bardram, Gert Bjørkmann, Charlotte Mertz.

Legepladsudvalg:
Gitte Bardram, Nils Bøtner, René Paag.

Selskabslokalet og café udvalg:
Carsten Bardram, Gitte Bardram, Kurt Sørensen, Kirsten Møller, Nils Bøtner.

Kvarterråd:
Kurt Sørensen, Carsten Bardram, Bjarne Kristensen, Kenneth Solhof-Nielsen.

Brugergruppen:
Gitte Bardram, Lasse Vester.

Parkeringsudvalg:
Kenneth Solhof-Nielsen, Klaus Bie, Bjarne Kristensen.

Hjemmeside kontakt personer:
Heidi Kristensen, Gitte Bardram, Carsten Bardram.

YouSee kontakt person:
Carsten Bardram.

Først nævnt i udvalgslisten er tovholder for udvalget.

Listen er revideret den 21. marts 2019.