Eternithegnet langs Frederikssundsvej er blevet testet af “dansk MiljøAnalyse”

Testen viser, at der ikke er asbest i eternithegnet.