Der er tilsyneladende et stigende problem med løsgående katte i Lundegården, vi skal derfor henstille til, at beboere der har katte sørger for at holde dem inde i lejemålet/haven. og i øvrigt overholde reglerne for kattehold.

Som det er anført i Husorden og i Kattetilladelsen, så skal beboere der har kat opsætte kattehegn og sørge for at katten ikke færdes frit. Hvis katten skal udenfor lejemålet, skal den føres i snor. Katten må ikke være til ulempe for andre beboere. I tilfælde af berettiget klage kan kattetilladelsen blive ophævet.