Lundegårdens Ordinære Afdelingsmøde vil blive holdt i

Store Sal på Tapeten i Ballerup, Torsdag d. 28.10.2021 kl. 17:00

 

Indkaldelsen vil blive husomdelt senest 4 uger før mødedato.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen & Ejendomskontoret