Det beboersociale udvalg

Det beboersociale udvalg, i daglig tale kaldet BSU er et udvalg med særlig vægt på at fremme det sociale og kulturelle liv for Lundedgårdens beboere, ligesom udvalget er øverste myndighed for Lundegårdens klubber.

Formand 
Kirsten Møller, tlf.: 2460 3073
mail: bsu@mit-lu.dk
mail: kirhans46@gmail.com

 

Udvalgsmedlemmer
Ann Hansen, tlf.: 2349 2022
mail:ann.b.hansen@webspeed.dk

Ida Rasmussen, tlf.: 2671 9274
mail: idarasmussen@hotmail.dk

Bente Steffensen, tlf.: 2325 7495
mail: bentestef@gmail.com

Hans Møller, tlf.: 2139 5006
mail: kirhans@webspeed.dk

Winnie Gregersen, tlf.:
mail: winnie.gregersen@gmail.com

Gitte Bardram, tlf.: 2449 4782
mail: gb@mit-lu.dk

Suppleanter

Bent Gregersen, tlf.: 2890 8612
mail: bg@mit-lu.dk

Jannie Stjernesø

mail: jkmstjerne@gmail.com