Det beboersociale udvalg

 

Det beboersociale udvalg, i daglig tale kaldet BSU er et udvalg med særlig vægt på at fremme det sociale og kulturelle liv for Lundedgårdens beboere, ligesom udvalget er øverste myndighed for Lundegårdens klubber.

Formand 
Kirsten Møller, tlf.: 2460 3073
mail: bsu@mit-lu.dk
mail: kirhans46@gmail.com

 

Udvalgsmedlemmer

Carsten Bardram,
mail: cb@mit-lu.dk

Ann Hansen, tlf.: 2349 2022
mail: ann.b.hansen@webspeed.dk

Hans Møller, tlf.: 2139 5006
mail: kirhans@webspeed.dk

Gitte Bardram, tlf.: 2449 4782
mail: gb@mit-lu.dk

Suppleanter

Nils Bøtner, tlf.: 4085 4181
mail: nilsbotner@gmail.com